Tilbake

A

<ALT>
Alternativ tekst til bilde.

<ANCHOR> eller <A>

<ALIGN>
Bestemmer tekst/bilde/tabells plassering på linjen

<ADDRESS>
Setter teksten innenfor <tag>'en i kursiv

<AREA>
Brukes til å merke et område i et img.map.


B


<BORDER>
< table border="pixel tallverdi">
Table border er rammen rundt cellene tablen er bygget opp av.
Disse rammene kan ha en verdi fra 0 og oppover .Ved 0 er de usynlige.

<BGCOLOR> <BORDERCOLOR>
Bestemmer farge på bakgrunn og ramme i tabellen.
< bgcolor> og <bordercolor>

<BR>
Bryter opp en linje. Gjør det samme som [Shift]+[Enter]


<BGSOUND>
Lag bakgrunnsmusikk på siden din i WAW/AU/MIDI/MID/MP3.

Eks:
< BGSOUND SRC="fugler.wav">

<BIG> eller <B>
Uthever teksten til fet type

<BLINK>
Teksten vil blinke i nettleseren.

<BLOKQUOTE>
Lager en tekstblokk. Med mellomrom rundt.

<BODY>
Body er kroppen i HTML dokumentet. Alt som skal vises i nettleseren må innen for body tagene


<BACKGROUND>
Bestemmer bakgrunn i HTML dokumentet.

Eks:
< BODY BACKGROUND="bilde.gif">


<BGCOLOR>
Bestemmer bakgrunnsfarge i HTML dokumentet.
C

<COMMENTS>
<!-------- Denne teksten vil ikke vises i nettleseren -------->

<CENTER>
Senterer innholdet.

<COLOR>
Eks:
< font color="red"> Denne teksten er rød! < /font>

<COLS>
Deler opp siden i kolonner.
< FRAMESET COLS="30%,20%,30%">

<CELLSPACING>
Bestemmer avstanden mellom cellene.
< cellspacing="pixels">


<CELLPADDING>
Lager en marg innefor cellene.
< cellpadding ="pixels">


D

<DOCTYPE>
Identifisering av HTML dokumentet.


F


<FRAMEBORDER>
Bestemmer om du vil ha katlinjer på rammen.
< FRAMEBORDER VALUE="YES eller NO">

<FONT>
Definerer farge og størrelse på tekst.

<FACE>
Bestemmer font type.

<FRAMES>
Med rammer kan du sette opp siden med flere uanhengige deler.

<FRAME DOKUMENT>
Dokumentet som setter opp siden og bestemmer størrelse og antall rammer.

H


<HEADING>
Brukes til overskrift og har seks forskjellige størrelse. <1> - <6> der <1> er størst.


<HEAD>
Dette er hodet på HTML dokumentet. Her skrives all informasjonen om hjemmesiden inn. Dette vises ikke i nettleseren.


<HTML>
Viser nettleseren hva slags kildekkode siden er skrevet i.


<HREF>
Brukes til å lage linker til andre sider.

A HREF="http://www.herodans.com

A HREF="http://ronstore.home.online.no
A HREF="mailto:ronstore@online.no


<HEIGHT>
Bestemmer høyden av tabellen.
< height ="pixel eller %">


I

<IMAGES>
Bilder på nettsiden.


<I>
Setter teksten i kursiv.


L

<LINK/ALINK/VLINK >
Fargene på linkene i dokumentet.

Eks.

LINK : Ubrukt link
ALINK: Aktiv link
VLINK: Besøktlink

<BODY LINK="#000033" vlink="#003366" alink="#336699">

<LOOP>
Hvor mange ganger skal filen vises/spilles
Eks:
< BGSOUND SRC="tullball.avi" LOOP=INFINITE>


M

<MENU>
Brukes til å lage en liste

<MARGINHEIGHT og MARGINWIDTH>
Bestemmer en marg på ramma.

N

<NOBR>
Betyr NO BR. Skriver en linje uavbrutt bortover en linje.

<NOFRAMES>
Med NOFRAME kan du skrive en beskjed til besøkende som har nettlesere som ikke støtter rammer.

<NAME>
Navngir en del av HTML dokumentet ditt. Brukes til alt fra linket til javascript

<NoScript>
Informasjon til nettlesere som ikke støtter JavaScript


P

<PRE>
Skriver teksten slik som den står. Gir en mulighet til å skrive HTML kode som vises i nettleseren.

<P>
Starter et nytt tekstfelt.


R


<ROWS>
Deler opp siden.
< FRAMESET ROWS="25%,25%,25%,25%">


S


<STRIKE>
Gjennomstreker teksten


<SMALL>
Liten tekstformatering.

<SUB/SUP >
Hever eller senker teksten

<SIZE>
Setter størrelsen på fonten

<SRC>
Angir hvor ønsket fil/bilde ligger


<SCROLLING>
Bestemmer om siden skal scrolles.
Settes til yes/no/auto


<SELECT>
Brukes til å lage en nedrullingsboks

<SELECT NAME="MENY">
<OPTION> Meg
<OPTION> Deg
<OPTION> Oss
<OPTION> Vi
</SELECT>


T


<TABLE>
Tables er en av de mest brukte kommandoene for å bygge opp en god side. Med Tables binder du sammen en tekst inne i en tabell på siden din.
Tables er satt sammen av flere kommandoer:


<TH>
Overskrift for tabellen. Vises i fet type

<TD>
Overskrift for tabell

<TR>
Definerer en ny rad i tabellen.

<TARGET>
Viser til hvor linken skal åpnes.
eks.
target=_blank


U


<U>
Understreker teksten


V

<VALIGN>
Bestemmer plasseringen av tekst i tabellcellene.
< valign =left/right/top/bottom">


W


<WIDTH>
Bestemmer vidden av tabellen
< width ="pixels eller %">

Nyttige HTML koder for hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake